GDPR

AALBORG GUITAR FESTIVAL & COMPETITIONS
CVR/VAT: 20713593 
A Society.
C/O Finn Elias Svit
Vestparken 61
9550 Mariager
Denmark 

DATAPROTECTION – DATA BESKYTTELSE

 
WE PROTECT YOUR DATA. 
Aalborg Guitar Festival & Competitions processes your data according to the following rules:

Ticket information data. 
We only collect the information about you that you voluntarily provide when purchasing tickets online. Be it eg. purchase history, name, email address. We only use your data in connection with our communication to you, e.g. by submitting course plans, competition plans, canceling off a Concert or a Course and to send practical information. 
Place2Book is the supplier of our ticketing system.

Nordicway.com is hosting our homepage.

We use WordPress.


Recording your behavior. 
When you visit our website, we record your actions in Google Analytics via cookies. All records have anonymized ip address and are thus cleared of data that could potentially be traced to a private user. We use our data solely for statistics and to optimize our communication to you. This data can only be accessed by relevant employees and partners.

Storage of data. 
Data about your purchase history and web behavior is stored in databases that are secured against unauthorized access by means of user identification and password.

Insight into information. 
You can contact us at any time to find out what information we have about you.
Write to fs@aalborgguitarfestival.dk or call tel. +4524477750

VI VÆRNER OM DINE DATA.
Aalborg Guitar Festival & Competitions behandler dine data efter følgende regler:

Dataoplysninger vedrørende billetkøb.

Vi indsamler kun de oplysninger om dig, som du frivilligt oplyser ved billetkøb online.
Det være sig f.eks. købshistorik, navn, mailadresse.Vi bruger kun dine data i forbindelse med vores kommunikation til dig, f.eks. ved fremsendelse af kursusplaner, rækkefølgen i konkurrencen, aflysning af en koncert eller kursus, påmindelser og praktiske oplysninger. 
Place2Book er leverandør af vores billetsystem.

Nordicway.com hoster vores hjemmeside

Vi anvender WordPress.


Registrering af din adfærd.
Når du besøger vores hjemmeside, registrerer vi dine handlinger i Google Analytics via cookies. Alle registreringer har anonymiseret ip-adresse, og er dermed renset for data, der potentielt ville kunne spores til en privat bruger. Vores data bruger vi udelukkende til statistik, og til at optimere vores kommunikation til dig. Disse data kan kun tilgås af relevante medarbejdere og partnere.

Opbevaring af data.

Data om din købshistorik og webadfærd opbevares i databaser, der er sikret mod uautoriseret adgang ved hjælp af brugeridentifikation og password.

Indsigt i oplysninger.

Du kan til hver en tid kontakte os og få at vide, hvilke oplysninger vi har om dig.

Skriv til fs@aalborgguitarfestival.dk eller ring på tlf. 24477750